TYPICAL PROJECTS
Supplying Optical & Copper Cable
PROJECT NAME YEAR PERFORMANCE INVESTOR
Công ty DV VT Bưu điện Hà Nội 2007 Trung tâm Viễn thông Khu vực II
Cty CP TM & TBVT Sitec 2008 Viễn thông Đồng Tháp
Bưu điện TP. Đà Nẵng 2007 Tổng Công ty Điện lực Miền
Cty TNHH Viễn thông FPT Miền 2008 Ban Quản lý Dự án Năng lượng
Cty CP TM & TBVT Sitec 2007 điện Miền Trung
Công ty DV VT Bưu điện Hà Nội 2007 Viễn thông Sóc Trăng
Công an Thành phố Hà Nội 2009 Viễn thông Tây Ninh
Online: 7 | Visitors: 9408348